Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

soi cầu lô bạch thủ miền bắc

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-03-2023 (86903) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 22 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 04-03-2023 (06743) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-03-2023 (45483) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-03-2023 (24192) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-03-2023 (81664) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 12-03-2023 (56695) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-02-2023 (44971) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 38 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 28-03-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày91 ngày
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 29/03/2023
26,6236,6369,9627,7228,8206,6022,7724,4212,2129,92
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 29/03/2023
45,54
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 29/03/2023
29,9223,322239,9326,6269,9628,8289,989936,63Soi Cầu XS . Com @ 2022