Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

soi cầu lô bạch thủ miền bắc

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-09-2023 (73132) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (73040) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (31186) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 22 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (16893) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 42 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 05-09-2023 (06367) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 20 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 24-08-2023 (57973) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 02-09-2023 (06380) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 23 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-08-2023 (92009) đến 25-09-2023 vẫn chưa ra là 36 ngày91 ngày
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 26/09/2023
67,7656,6505,5007,7078,8708,8027,7211,6615,5100,55
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 26/09/2023
67,7668,860035,5327,7259,955529,9269,9625,52
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 26/09/2023
57,7507,7067,7656,6505,507778,8727,7235,5337,73Soi Cầu XS . Com @ 2022