Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

soi cầu lô bạch thủ miền bắc

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
92153 ngày (30.60%)175 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.38%)
10141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
46139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
34138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
64138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
18137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
38136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
70134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
54133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
91133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
13132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
40132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
31131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
43131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
60131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
74131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
95131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
01130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
71130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
76130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
26129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
41129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
66129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
90129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
04127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
05127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
20127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
72126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
79126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
94126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
65125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
96125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
55124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
77124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
67123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
53121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
68121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
16119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
25119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
42119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
48119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
56119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
58119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
32118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
33118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
08117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
29117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
47117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
57117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
93117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
17116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
19116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
22116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
23116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
37116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
97116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
36115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
85115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
61114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
63114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
88114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
07113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
35113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
44113 ngày (22.60%)137 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
50113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
52113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
98113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
06112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
28112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
11111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
51111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
02110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
03110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
75110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
83110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
21109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
84109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
09108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
62108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
69108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
82108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
15107 ngày (21.40%)131 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
39107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
49107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
78107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
59106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
80106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
89106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
14105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
24105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
87105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
73104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
27103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
81102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
4597 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
8687 ngày (17.40%)105 lần ( 0.8%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 29/03/2023
26,6236,6369,9627,7228,8206,6022,7724,4212,2129,92
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 29/03/2023
45,54
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 29/03/2023
29,9223,322239,9326,6269,9628,8289,989936,63Soi Cầu XS . Com @ 2022