Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

soi cầu lô bạch thủ miền bắc

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
31142 ngày (28.40%)158 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.27%)
71141 ngày (28.20%)158 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.06%)
92140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
76139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
18137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
66136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
70135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
90134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
01132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
43131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
46131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
12130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
47128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
04127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
07127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
26127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
41127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
50127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
55127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
67127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
72127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
91127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
19126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
34126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
38126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
30125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
64125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
74125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
94125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
11124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
20124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
96124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
53123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
54123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
68123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
84123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
25122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
63122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
65122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
77122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
93122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
36120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
40120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
99120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
42119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
48119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
05118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
08118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
27118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
98118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
23117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
24116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
32116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
33116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
58116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
28115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
85115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
95115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
00114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
02114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
22114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
51114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
57114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
35113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
37113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
39113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
75113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
14112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
69112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
06111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
15111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
56111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
61111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
03110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
59110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
79109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
80109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
81109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
52108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
62108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
78108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
09107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
16107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
21107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
87107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
45106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
49105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
17104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
73104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
88104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
44102 ngày (20.40%)123 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
8998 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
8297 ngày (19.40%)114 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
8689 ngày (17.80%)112 lần ( 0.8%) 1.26 lần/ngày (125.84%)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 27/11/2022
68,8648,8426,6227,7279,9704,4019,9147,7489,9849,94
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 27/11/2022
67,7656,65
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 27/11/2022
16,6168,8618,8136,6346,64661114,4138,8313,31Soi Cầu XS . Com @ 2022